newsletter

Media Markt - Privacy Policy

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens

 • Media Markt Saturn Belgium NV (hierna verder “Media Markt”)
 • ConneXions Business Park
 • Brusselsesteenweg 496 bus 2
 • B-1731 Asse-Zellik
 • RPR Brussel 0477.140.426

Door gebruik te maken van de website van Media Markt aanvaardt de klant of de bezoeker impliciet deze Privacy Policy.

Verzameling, gebruik en/of verwerking van gegevens

De persoonlijke gegevens die worden verkregen via contracten, formulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, bezochte pagina’s van de webshop, acties en aankopen op de webshop of alle andere vrijwillig gegeven persoonlijke gegevens worden door Media Markt verzameld, verwerkt, en/of gebruikt worden met het oog op de volgende doeleinden:

 • • uitvoering en naleving van de overeenkomst met de klant inzake de aankoop van producten of diensten in de winkel of op de webshop;
 • • voor algemene servicedoeleinden op lange termijn;
 • • leveringen, installaties en dienst-na-verkoop;
 • • opstellen van facturen en facuratiegegevens;
 • • een persoonlijke dienstverlening op maat;
 • • alle mogelijke verkoopspromotiedoeleinden;
 • • direct marketing;
 • • profiling, analyses, statistieken, geo-localisatie om op basis daarvan nog gerichter voordelen aan u als klant te bezorgen en/of bijkomende kortingen te geven;
 • • markt- en onderzoeksactiviteiten of klantentevredenheidsenquêtes,
 • • het contacteren via de sociale media.
Media Markt vraagt voor wat betreft direct marketing, enquêtes en verkoopspromotiedoeleinden uw toestemming.

De persoonlijke gegevens zijn:
 • • Contactgegevens: adres, e-mailadres, telefoon,- gsm nummer.
 • • Persoonsgegevens: beroep, intresses, aankoopgegevens, bezochte sites van de webshop, IP adres, surfgedrag, doorklikgegevens.

Overdracht aan derde partijen

Uw persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met Media Markt of in opdracht of onderaanneming van Media Markt handelen. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. Media Markt vraagt aan haar onderaannemers steeds de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens alsmede het garanderen van de strikte vertrouwelijkheid ervan. Media Markt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan de webshop links bevatten naar sites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Media Markt, doch wel onder de aansprakelijkheid van de adverteerder of beheerder van de site.

Toegang tot en beveiliging van persoonlijke gegevens

Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen en voor informatica onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, evenals personeelsleden van partijen die contractueel verbonden zijn met Media Markt en die handelen in haar opdracht.

Inzage en correctie van gegevens

U beschikt over het kosteloze recht op – zonder enige motivering – inzage, wijziging, rechtzetting en verzet tegen het aanwenden van uw persoonlijke gegevens door Media Markt Saturn Belgium NV.
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar privacy.be@media-saturn.com of per brief aan Media Markt Saturn Belgium NV, Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik, RPR Brussel 0477.140.426.
Je kan je steeds uitschrijven voor communicaties via e-mail door op de desbetreffende link te klikken.

Elektronische identiteitskaart

Om een zo persoonlijk mogelijk gericht marketingsysteem op te zetten heeft Media Markt besloten om geen aparte eigen (getrouwheids)kaart te ontwikkelen, maar gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart. Concreet betekent dit dat de klantgegevens worden verzameld op basis van de gegevens op de elektronische identiteitskaart en dit uiteraard op vrijwillige basis.

Het concrete doeleinde van het registreren en bijhouden van de gegevens is:
• enerzijds een “digitaal” garantiebewijs. Aan de hand van de identiteitskaart heeft u als klant een bewijs van aankoop en dus een “garantiebewijs” (in het kader van de wettelijke garantie van 2 jaar), in vervanging van het papieren kassaticket.
• anderzijds de direct marketing op basis van de eigen ingave van het e-mail adres en telefoonnummer.

U heeft als klant de mogelijkheid om een “my account” op de Media Markt website aan te maken. U heeft de mogelijkheid om op “deactiveren” te klikken, waarbij al uw gegevens worden gewist uit de database. In overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens (Wet van 8 december 1992), worden de persoonlijke gegevens op uw identiteitskaart in het kader van de aankoop verzameld en digitaal verwerkt door Media Markt Saturn Belgium als verantwoordelijke voor de verwerking. Media Markt behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens door te geven aan derde partijen die contractueel verbonden zijn met Media Markt of in opdracht of in onderaanneming handelen. Door middel van het bevestigen van de ingave van al uw gegevens (inclusief e-mailadres) en het aanvinken van “Aan”, geeft u uw toestemming aan Media Markt tot het verwerken van uw gegevens op uw identiteitskaart voor direct marketing.
Alleen de gegevens die zichtbaar worden vermeld op de elektronische identiteitskaart worden opgeslagen (tevens de officiële woonplaats), behalve het rijksregisternummer.
Bijkomend wordt bij de eerste registratie ook het e-mail adres en telefoonnummer gevraagd in te typen via het aanraakscherm van de iPad aan de kassa’s in de winkel.
Deze gegevens worden - in principe - voor een onbeperkte duur bijgehouden. Wij updaten de gegevens zo veel mogelijk. Het systeem laat toe dat de opgeslagen identiteitsgegevens automatisch worden bijgewerkt, na een volgende aankoop bij Media Markt. Na een periode van 5 jaar inactiviteit (geen aankopen meer) worden de persoonlijke gegevens van de klant volledig gewist, alsook 5 jaar na het vervallen van de wettelijke garantie van 2 jaar. Indien uw identiteitskaart wordt gestolen of u verliest uw identiteitskaart, zijn er geen risico’s wat betreft het verliezen of het stelen van uw persoonlijke gegevens door ingebouwde controlemechanismen.

Mailing – nieuwsbrieven

Via onze nieuwsbrief ontvangt u te allen tijde kosteloos opzegbare informatie over onze producten en aantrekkelijke aanbiedingen. Gegevens die wij in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangen, gebruiken wij om onze diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de klant af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek.
De gegevens worden door ons opgeslagen voor herhaald gebruik ervan voor de genoemde doeleinden.
U ontvangt de nieuwsbrief enkel wanneer u ons uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend heeft en wij uw toestemming geregistreerd hebben. Op eenvoudig verzoek kan u inzage krijgen wat betreft uw gegeven toestemming tot ontvangen van nieuwsbrieven en aanbiedingen. U kunt de door u eenmaal verleende toestemming te allen tijde herroepen. <
Media Markt verbindt er zich toe dat u zich eenvoudig en kosteloos kan uitschrijven via het aanklikken van een link onderaan de e-mail van de nieuwsbrief of de direct marketing. Indien u geen e-mails meer van Media Markt wenst te ontvangen volstaat het om in één eenvoudig klik uit te schrijven op de daartoe voorziene link.
Wanneer u zich hebt ingeschreven op de nieuwsbrieven of wanneer u geopteerd heeft om direct marketing van Media Markt te ontvangen per post, kan u zich uitschrijven door contact op te nemen met Media Markt middels een e-mail aan privacy.be@media-saturn.com of per post aan Media Markt Saturn Belgium NV, Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik.
Voor andere vragen kan u zich tot ons contact center wenden: 02/465 55 00.