MM logo red

Klachtenregeling mensenrechten en milieu

Klachtenregeling mensenrechten en milieu

Onder de Duitse Supply Chain Due Dilligence Act zijn bedrijven verplicht een klachtenprocedure op te zetten die interne en externe personen in staat stelt om informatie te melden. Ons klokkenluiderssysteem stelt mensen in staat om mensenrechten- of milieurisico's of schendingen in hun eigen bedrijfsgebied en in de toeleveringsketen te melden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld, anoniem melden is ook mogelijk.

Meer informatie over de klachtenprocedure vind je in het reglement.