MM logo red

Juridische gegevens

Disclaimer

Als Mediamarkt Saturn staan wij ervoor een betrouwbare partij te zijn. Dit doen we door ons integer of compliant, d.w.z. volgens de wet en ethisch correct, te gedragen, verantwoordelijk te handelen en transparantie te creëren. Dit is voor ons zeer belangrijk want het vertrouwen van onze klanten, zakenpartners en het grote publiek vormt de basis voor ons succes.

Om dit te bewerkstelligen voorzien wij een online compliance meldsysteem. Binnen de MediaMarkt Saturn Groep is voor de uitvoering van dit compliance meldsysteem gekozen voor Business Keeper AG. Business Keeper is geaccrediteerd en werkt met:

 • De op dat moment hoogste mogelijke veiligheidsstandaard versleutelde verbindingen
 • Versleutelde inhoud
 • Bovendien hebben derde partijen geen toegang tot het systeem

Wat kun je via het compliance meldsysteem melden?

 • Corruptie
 • Inbreuk op mededingingswetgeving (antitrust)
 • Belangenconflicten
 • Fraude/verduistering/onrechtmatige toe-eigening/diefstal
 • Witwaspraktijken
 • Inbreuken op de gegevensbescherming/openbaarmaking van zakelijke of bedrijfsgeheimen
 • Discriminatie en oneerlijke arbeidsomstandigheden
 • Schendingen van de huidige wetgeving of richtlijnen van de MediaMarkt Saturn groep

Het online meldsysteem is een online applicatie en kan vanaf elk apparaat met een internetverbinding worden opgeroepen. De melder kan anoniem blijven. De melder ontvangt een eigen ‘postbus’ met een meldcode. Alle meldingen worden ontvangen door de Compliance-afdeling van MediaMarkt Saturn in Ingolstadt. Zij schakelen indien nodig de Compliance Officer van het betreffende land in. Na ca. 6 werkdagen kan de melder de status van zijn melding inzien door met zijn meldcode in te loggen in zijn postbus. Berichten in de postbus zijn slechts te openen/printen tot 42 dagen na plaatsing. Daarna is dat niet meer mogelijk. Dit geldt ook als het onderzoek langer dan 42 dagen mocht duren. Na de totale afhandeling van de melding wordt de melding zodanig geanonimiseerd dat noch de melder, noch de ‘beschuldigde’ te herleiden zijn, tenzij wettelijke voorschriften dit verbieden.

Klachten van klanten kunnen niet worden gemeld via het online compliance meldsysteem BKMS en deze worden dan ook niet in behandeling genomen. Klanten kunnen in geval van klachten of vragen terecht op onze servicepagina.

De link naar het compliance meldsysteem vind je hier

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je gebruik maken van onze contactpagina.