MM logo red

De Oranje airfryer is online uitverkocht, maar nog wel beschikbaar in een groot deel van onze winkels!

Algemene voorwaarden reviews

Door inhoud in te zenden naar MediaMarkt, verklaar en garandeer je het volgende:

 • Je bent de enige auteur en eigenaar van het auteursrecht.
 • Je doet vrijwillig afstand van alle "intellectuele eigendomsrechten" in verband met deze inhoud.
 • Alle door jou gepubliceerde inhoud is waarheidsgetrouw en accuraat.
 • Je bent ten minste 18 jaar oud.
 • Het gebruik van de door jou aangeboden inhoud is geen schending van deze gebruiksvoorwaarden en brengt geen schade toe aan personen of entiteiten.

Bovendien verzeker je ons dat je geen inhoud doorgeeft:

 • waarvan je weet dat ze vals, onnauwkeurig of misleidend zijn;
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of privacyrechten van een derde partij;
 • die in strijd is met enige wet, voorschrift of regel (inclusief maar niet beperkt tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, regels inzake gelijkheid en misleidende reclame);
 • die lasterlijk, smadelijk, opruiend, discriminerend op grond van godsdienst of etnische afkomst, bedreigend of intimiderend is of kan zijn voor een persoon, een partnerschap of een bedrijf;
 • waarvoor je betaling of een andere vergoeding van een derde partij hebt ontvangen;
 • die informatie bevatten over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • die een computervirus, computerwormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden bevatten.

Je gaat ermee akkoord MediaMarkt (en haar officiële vertegenwoordigers, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en externe dienstverleners, met inbegrip van Bazaarvoice, Inc.) te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, eisen, schade en gevolgschade van welke aard dan ook, bekend of onbekend, met inbegrip van gerechtvaardigde juridische kosten van advocaten, die voortvloeien uit jouw verzuim om te voldoen aan jouw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet of jouw schending van welke wet dan ook of van de rechten van een ander.

Voor alle door jou ingezonden inhoud verleen je MediaMarkt een onafgebroken, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar recht en licentie om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, in zijn geheel te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en er afgeleide werken van te maken en/of deze inhoud te verkopen en/of te distribueren en/of op te nemen in enige vorm, media of technologie over de gehele wereld zonder enige vergoeding aan jou.

Alle door jou ingezonden inhoud zal worden gebruikt naar eigen discretionaire bevoegdheid van MediaMarkt. MediaMarkt behoudt zich het recht voor om inhoud op de MediaMarkt website te bewerken, in te korten of te verwijderen die MediaMarkt, naar eigen beoordelingsvrijheid, niet in overeenstemming acht met de richtlijnen of enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden. MediaMarkt garandeert niet dat je door MediaMarkt in de gelegenheid zult worden gesteld om door jou ingezonden inhoud te bewerken of te verwijderen. Beoordelingen en schriftelijke opmerkingen worden normaliter binnen twee tot vier werkdagen gepubliceerd. MediaMarkt behoudt zich echter het recht voor om inzendingen om welke reden dan ook te verwijderen of af te wijzen. Je erkent dat jij, en niet MediaMarkt, verantwoordelijk bent voor de inhoud van jouw inzending. MediaMarkt haar agenten, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of externe dienstverleners en hun respectievelijke functionarissen, agenten en werknemers kunnen zich niet beroepen op de door jou verstrekte content.

Door jouw e-mailadres in te dienen in verband met jouw beoordeling, geef je MediaMarkt toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken om contact met je op te nemen met betrekking tot de status van jouw beoordeling en andere administratieve zaken. Jouw gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevens of voor andere doeleinden worden verwerkt.

Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens verwijzen wij je naar onze informatie over gegevensbescherming.

Hoe komen de beoordelingen in de MediaMarkt online shop tot stand?

Om het maken van een aankoopbeslissing te vergemakkelijken en om zoveel mogelijk ervaringen van andere consumenten te weergeven, hebben wij de mogelijkheid ontwikkeld om zelf beoordelingen in te dienen onder de producten in de MediaMarkt online shop. Zo kan je in één oogopslag zien hoe het product door andere shoppers is ontvangen en met deze ervaringen rekening houden bij jouw aankoop. Als je een beoordeling wilt achterlaten, kan je dat niet alleen als ingelogde klant doen, maar ook als gast. Op die manier geven wij iedereen de kans zijn mening over het product te geven, ongeacht of je het product bij ons of elders hebt gekocht.

Voor de duidelijkheid sorteren we alle beoordelingen aan de hand van het basisproduct. Als er verschillende varianten (bv. verschillende kleuren) van hetzelfde product zijn, combineren wij de desbetreffende beoordelingen.

De beoordelingen worden in chronologische volgorde gesorteerd, zodat je altijd de meest recente beoordelingen te zien krijgt. Om technische redenen is het niet mogelijk je beoordeling achteraf te wijzigen. Indien je jouw commentaar wenst te verwijderen, zullen wij dit graag voor je regelen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Indien productbeoordelingen afkomstig zijn van sites van derden, met name van de fabrikant, worden deze weergegeven met de opmerking "oorspronkelijk gepubliceerd op de site van de fabrikant". Bovendien tonen wij ook beoordelingen van onze andere online winkels, deze zijn als volgt gemarkeerd: "oorspronkelijk gepubliceerd op een andere online winkel van onze bedrijvengroep".

De vermelding "geverifieerde koper" in een beoordeling geeft aan dat de beoordeling is gemaakt na een daadwerkelijke aankoop door de klant. Dit kan het geval zijn na een aankoop in onze online winkel of op de website van de desbetreffende fabrikant.

De gepubliceerde productbeschrijvingen zijn geen verklaringen, claims en/of meningen van MediaMarkt, in het bijzonder neemt MediaMarkt deze inhoud niet over als haar eigen inhoud. MediaMarkt behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen bijdragen te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder in het geval van duidelijk onjuiste of irrelevante bijdragen (bv. spam of nepbeoordeling) en/of in het geval van schending van rechten van derden (bv. auteursrechten en/of persoonlijke rechten).