Alt text describing the image

Getallen die tellen: Onze klimaatdoelstellingen

BetterWay Klimaatbescherming & klimaatdoelstellingen

Stap voor stap gaan we verder op de weg naar meer duurzaamheid. Daarvoor hebben we al veel bereikt. Zo zullen we in 2020 ongeveer 80% van onze elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen halen. Tegelijkertijd hebben wij onze directe CO2-uitstoot in 2020 al met 75% verminderd (ten opzichte van 2015).

Wij hebben ons duidelijke klimaatdoelstellingen gesteld:

  • Wij willen onze jaarlijkse aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tegen eind 2023 tot 100% verhogen.
  • Wij streven naar nul netto directe en indirecte CO2-emissies uit onze eigen activiteiten (Scope 1 en 2) tegen het einde van 2023.
  • Wij streven ernaar de netto CO2-intensiteit (netto CO2-emissies ten opzichte van de totale omzet) van onze relevante Scope 3-emissies tegen eind 2033 met 30% te verminderen ten opzichte van een basislijn van 2019 (de basislijn voor huismerkproducten is het jaar 2021). Naast het vervoer van goederen beschouwen wij ook aangekochte goederen en diensten voor onze eigen bedrijfsactiviteiten en eigen merken als relevante categorieën.
  • Wij streven ernaar het verbruik van rechtstreeks ingekochte elektrische energie tegen 2025 met 15% te verminderen.

BetterWay – de juiste weg

Ook een studie van het dataportaal Statista en het tijdschrift "Capital" bewijst dat we op de goede weg zijn. Ongeveer 2.000 beursgenoteerde ondernemingen, alsook het MKB en familiebedrijven werden ondervraagd over hun broeikasgasemissies. In de loop van de enquête, die liep van half september tot eind oktober 2020, is onze moedermaatschappij Ceconomy op een sensationele vierde plaats geëindigd. Daarmee zijn wij het enige detailhandelsbedrijf in de top tien.

BetterWay Logo

Wereldwijde betrokkenheid

Als nummer één in Europa zijn wij uiteraard niet alleen op nationaal niveau geëngageerd, maar zijn wij ook internationaal actief, bijvoorbeeld in de HDE-actiebeginselen, het Diversity Charter, UN Global Compact en hebben wij ons aangesloten bij de Green Consumption Pledge. Het Green Consumption Pledge-initiatief maakt deel uit van het Europees klimaatpact, een EU-breed initiatief waarbij bedrijven worden opgeroepen deel te nemen aan klimaatactie en te bouwen aan een groener Europa. Met hun handtekeningen beloven de bedrijven hun bijdrage aan een groene transformatie te versnellen. In de verbintenisverklaring wordt de ondertekenaars gevraagd zich te houden aan ten minste drie van de vijf kernbeginselen die betrekking hebben op CO2-emissies, transparantie, beste praktijken in de sector en de distributie van "duurzame" producten.

Duurzamer leven - Dit is wat je kunt doen

Onze BetterWay-producten voor een duurzamer huishouden