newsletter

MediaMarkt - Privacy Policy

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens

 • MediaMarkt Saturn Belgium NV (hierna verder “MediaMarkt”)
 • ConneXions Business Park
 • Brusselsesteenweg 496 bus 2
 • B-1731 Asse-Zellik
 • RPR Brussel 0477.140.426

Door gebruik te maken van de website van MediaMarkt aanvaardt de klant of de bezoeker impliciet deze Privacy Policy.

Verzameling, gebruik en/of verwerking van gegevens

De persoonlijke gegevens die worden verkregen via contracten, formulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, bezochte pagina’s van de webshop, acties en aankopen op de webshop of alle andere vrijwillig gegeven persoonlijke gegevens worden door MediaMarkt verzameld, verwerkt, en/of gebruikt met het oog op de volgende doeleinden:

 • • uitvoering en naleving van de overeenkomst met de klant inzake de aankoop van producten of diensten in de winkel of op de webshop;
 • • voor algemene servicedoeleinden op lange termijn;
 • • leveringen, installaties en dienst-na-verkoop;
 • • opstellen van facturen en facuratiegegevens;
 • • een persoonlijke dienstverlening op maat;
 • • alle mogelijke verkoopspromotiedoeleinden;
 • • direct marketing;
 • • profiling, analyses, statistieken, geo-localisatie om op basis daarvan nog gerichter voordelen aan jou als klant te bezorgen en/of bijkomende kortingen te geven;
 • • markt- en onderzoeksactiviteiten of klantentevredenheidsenquêtes,
 • • het contacteren via de sociale media.
MediaMarkt vraagt voor wat betreft direct marketing, enquêtes en verkoopspromotiedoeleinden je toestemming.

De persoonlijke gegevens zijn:
 • • Contactgegevens: adres, e-mailadres, telefoon,- gsm nummer.
 • • Persoonsgegevens: beroep, intresses, aankoopgegevens, bezochte sites van de webshop, IP adres, surfgedrag, doorklikgegevens.

Overdracht aan derde partijen

Je persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met MediaMarkt of in opdracht of onderaanneming van MediaMarkt handelen. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. MediaMarkt vraagt aan haar onderaannemers steeds de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens alsmede het garanderen van de strikte vertrouwelijkheid ervan. MediaMarkt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van je gegevens maken. Zo kan de webshop links bevatten naar sites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke je persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van MediaMarkt, doch wel onder de aansprakelijkheid van de adverteerder of beheerder van de site.

Toegang tot en beveiliging van persoonlijke gegevens

Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen en voor informatica onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens, evenals personeelsleden van partijen die contractueel verbonden zijn met MediaMarkt en die handelen in haar opdracht.

Inzage en correctie van gegevens

Je beschikt over het kosteloze recht op – zonder enige motivering – inzage, wijziging, rechtzetting en verzet tegen het aanwenden van je persoonlijke gegevens door MediaMarkt Saturn Belgium NV.
Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar privacy.be@media-saturn.com of per brief aan MediaMarkt Saturn Belgium NV, Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik, RPR Brussel 0477.140.426.
Je kan je steeds uitschrijven voor communicaties via e-mail door op de desbetreffende link te klikken.

Elektronische identiteitskaart

Om een zo persoonlijk mogelijk gericht marketingsysteem op te zetten heeft MediaMarkt besloten om geen aparte eigen (getrouwheids)kaart te ontwikkelen, maar gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart. Concreet betekent dit dat de klantgegevens worden verzameld op basis van de gegevens op de elektronische identiteitskaart en dit uiteraard op vrijwillige basis.

Het concrete doeleinde van het registreren en bijhouden van de gegevens is:
• enerzijds een “digitaal” garantiebewijs. Aan de hand van de identiteitskaart heb je als klant een bewijs van aankoop en dus een “garantiebewijs” (in het kader van de wettelijke garantie van 2 jaar), in vervanging van het papieren kassaticket.
• anderzijds de direct marketing op basis van de eigen ingave van het e-mail adres en telefoonnummer.

Je hebt als klant de mogelijkheid om een “my account” op de MediaMarkt website aan te maken. Je hebt de mogelijkheid om op “deactiveren” te klikken, waarbij al jouw gegevens worden gewist uit de database. In overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens (Wet van 8 december 1992), worden de persoonlijke gegevens op je identiteitskaart in het kader van de aankoop verzameld en digitaal verwerkt door MediaMarkt Saturn Belgium als verantwoordelijke voor de verwerking. MediaMarkt behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens door te geven aan derde partijen die contractueel verbonden zijn met MediaMarkt of in opdracht of in onderaanneming handelen. Door middel van het bevestigen van de ingave van al je gegevens (inclusief e-mailadres) en het aanvinken van “Aan”, geef je jouw toestemming aan MediaMarkt tot het verwerken van je gegevens op je identiteitskaart voor direct marketing.
Alleen de gegevens die zichtbaar worden vermeld op de elektronische identiteitskaart worden opgeslagen (tevens de officiële woonplaats), behalve het rijksregisternummer.
Bijkomend wordt bij de eerste registratie ook het e-mail adres en telefoonnummer gevraagd in te typen via het aanraakscherm van de iPad aan de kassa’s in de winkel.
Deze gegevens worden - in principe - voor een onbeperkte duur bijgehouden. Wij updaten de gegevens zo veel mogelijk. Het systeem laat toe dat de opgeslagen identiteitsgegevens automatisch worden bijgewerkt, na een volgende aankoop bij MediaMarkt. Na een periode van 5 jaar inactiviteit (geen aankopen meer) worden de persoonlijke gegevens van de klant volledig gewist, alsook 5 jaar na het vervallen van de wettelijke garantie van 2 jaar. Indien je identiteitskaart wordt gestolen of je verliest je identiteitskaart, zijn er geen risico’s wat betreft het verliezen of het stelen van je persoonlijke gegevens door ingebouwde controlemechanismen.

Mailing – nieuwsbrieven

Via onze nieuwsbrief ontvang je te allen tijde kosteloos opzegbare informatie over onze producten en aantrekkelijke aanbiedingen. Gegevens die wij in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangen, gebruiken wij om onze diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de klant af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek.
De gegevens worden door ons opgeslagen voor herhaald gebruik ervan voor de genoemde doeleinden.
Je ontvangt de nieuwsbrief enkel wanneer je ons uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend hebt en wij jouw toestemming geregistreerd hebben. Op eenvoudig verzoek kan je inzage krijgen wat betreft je gegeven toestemming tot ontvangen van nieuwsbrieven en aanbiedingen. Je kunt de door jouw eenmaal verleende toestemming te allen tijde herroepen. <
MediaMarkt verbindt er zich toe dat je jezelf eenvoudig en kosteloos kan uitschrijven via het aanklikken van een link onderaan de e-mail van de nieuwsbrief of de direct marketing. Indien je geen e-mails meer van MediaMarkt wenst te ontvangen volstaat het om in één eenvoudig klik uit te schrijven op de daartoe voorziene link.
Wanneer je jezelf hebt ingeschreven op de nieuwsbrieven of wanneer je geopteerd hebt om direct marketing van MediaMarkt te ontvangen per post, kan je jezelf uitschrijven door contact op te nemen met MediaMarkt middels een e-mail aan privacy.be@media-saturn.com of per post aan MediaMarkt Saturn Belgium NV, Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik.
Voor andere vragen kan je je tot ons contact center wenden: 02/465 55 00.

Conversion tracking met ‘visitor action pixel’ van Facebook

We gebruiken de ‘visitor action pixel’ van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’) om de doeltreffendheid van online marketingmaatregelen te meten. Met deze tool kunnen we de handelingen van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken en/of erop hebben geklikt en vervolgens een bestelling hebben geplaatst. We kunnen dus de doeltreffendheid van Facebook-advertenties registreren in het kader van statistieken en marktonderzoek. De verzamelde gegevens blijven anoniem, wat betekent dat we de persoonsgegevens van individuele gebruikers niet kunnen zien, noch kunnen linken aan andere informatie over een gebruiker.

Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan het gedrag van gebruikers die hebben geklikt op een advertentie in de Facebook-lidzone en werden doorgestuurd naar onze websites registreren. Door cookies te gebruiken (tekstbestandjes die op uw computer zijn opgeslagen) kan Facebook ingelogde gebruikers herkennen en de gegevens gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, bv. gerichte advertenties, in overeenstemming met Facebook-Pricavybeleid (Facebook’s Data Use Policy). Dit geldt enkel voor gebruikers met een account op Facebook die zijn ingelogd op Facebook. Gebruikers die geen Facebook-account hebben worden niet beïnvloed door deze gegevensverwerking.
De data processing van Facebook is uitgeschakeld.

Om de data processing van Facebook te desactiveren, klik hier.