MM logo red

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden winkels en webshop

Onderhevige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen MediaMarkt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door MediaMarkt en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. MediaMarkt houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Algemene voorwaarden MediaMarkt België