Omnium+ Games (Wertgarantie AG)

Omnium+ apparaten

Voor iedereen die ten volle van zijn spel van begin tot einde wil genieten, introduceerde MediaMarkt de Omnium+ Games. De beste bescherming voor al jouw games met een Omnium+ verzekering.

Waarom Omnium+ Games?

 • 1 jaar bescherming tegen schade en defect
 • Je game zal vervangen worden
 • Geen administratiekosten bij het afsluiten van je contract
 • Geen franchise

Voor welke artikels geldt Omnium+ Games?

Alle games: PC, PS3, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Wii, Wii U, 2DS, 3DS.

Wat je moet weten?

Alvorens een Omnium+ Games verzekering af te sluiten, moet je weten dat elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen van het product zijn de volgende:

 • De schadegevallen ten gevolge van de opzettelijke of bedriegelijke fout van de verzekerde.
 • De schadegevallen waarbij het serienummer niet leesbaar is.
 • De schadegevallen waarbij u het verzekerd toestel niet kan afgeven.
 • Schade ten gevolge van een slecht onderhoud, een bedieningsfout of een slechte aansluiting.
 • Schade ten gevolge van een gebruik van commerciële, professionele of gezamenlijke aard.

Extra informatie

 • De Omnium+ verzekering is een product van Wertgarantie AG – Breite Straße 8 – 30159 Hannover – Duitsland, verzekeringsonderneming geregistreerd in Duitsland.
 • De verzekeringsnemer is MediaMarktSaturn Belgium NV. Hieronder vallen alle winkels van MediaMarkt in België, alle verbonden vennootschappen en dochterondernemingen, alsook de webshop (MMS online Belgium NV) – Brusselsesteenweg 496 bus 2 – 1731 Zellik 0477.140.426. De klant treedt toe tot de verzekeringsovereenkomst van MediaMarkt en de verzekeraar.
 • Op de Omnium+ verzekering is het Belgisch recht van toepassing.
 • Looptijd: De aansluiting bij de collectieve verzekeringsovereenkomst treedt in werking op de datum van Aanvraag tot Aansluiting aan de Collectieve Verzekering.
 • In geval van klachten, gelieve u in de eerste plaats te wenden tot SFG Courtage – BP 25 – 13106 Rousset Cedex – Frankrijk.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), die optreedt voor de hele sector - De Meeûsplantsoen 35 - 1000 Brussel - info@ombudsman.as.
 • Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voorwaarden

Meer informatie over dit product vind je terug in de productfiche en in de algemene voorwaarden. We adviseren je om die door te nemen voor je deze verzekering afsluit.

Hoe doe ik aangifte van een schadegeval?

Contacteer ons

Contacteer ons van maandag tot vrijdag van 9u tot 19u en zaterdag van 9u tot 13u.**

Tel: +32 (2) 620 09 63

** Uitgezonderd feestdagen in België. Geen betaalnummer.

Services liés

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag?